آبروی فاطمه

آهنگ ساز: 
سید محسن موسوی
توضیحات قطعه: 

این قطعه همخوانی جزو قطعات بسیار زیبا و محزون گروه طه النبی (ص) است. شعر این قطعه از مرحوم "سید حسن خوشزاد" (وفات 1392) می باشد که بخش هایی از آن در گروه طه النبی (ص) توسط استاد "سید محسن موسوی" آهنگ سازی گردیده. 

تواشیح شهادت حضرت فاطمه (س) - گروه همخوانی طه النبی (ص)
متن قطعه: 

فاطمه یا فاطمه یا فاطمه


آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است

دختر خیر البشر خیر النساء عالم است


فاطمه یعنی گل گل های جنات نعیم

منتشر عطر وجودش در فضای عالم است


انبیاء و اولیا مشکل گشا هستند نیک

دست های فاطمه مشکل گشای عالم است


در مدینه فاطمه دارد محقر خانه ای

آستان فاطمه دار الشفای عالم است


الّهم صلّ علی فاطمة و ابیها، و بعلها و بنیها، به عدد ما احاط به علمکافزودن دیدگاه جدید