خاک گلگون

آهنگ ساز: 
سید محسن موسوی
توضیحات قطعه: 

تقدیم به تمام کسانی که از جان خود در راه حق علیه باطل گذشتند...

متن قطعه: 

این خاک گلگون یادگار عاشقان است

خرم ترین جای زمین و آسمان است

هر گوشه ای از این دیار آسمانی

یاد آور صدها شهید بی نشان است


کوچه به کوچه... کو به کو... سنگر به سنگر... خاکش زیارتگاه عشاق جهان است...

از بس ستاره بر زمین افتاده اینجا... با این اختر که دارد کهکشان است...


این خاک گلگون یادگار عاشقان است

خرم ترین جای زمین و آسمان است

هر گوشه ای از این دیار آسمانی

یاد آور صدها شهید بی نشان استافزودن دیدگاه جدید