محمد پرتو عین الیقین است

آهنگ ساز: 
سید محسن موسوی
توضیحات قطعه: 

قطعه ای تواشیح فارسی و زیبا در مدح پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله. این قطعه ی زیبا سروده ی مرحوم استاد "مشفق کاشانی" (وفات 1393) می باشد که قسمت هایی از آن توسط استاد "سید محسن موسوی" آهنگ سازی و در گروه همخوانی و مدیحه سرایی طه النبی (ص) اجرا گردیده است.

تواشیح با موضوع پیامبر اکرم (ص) - گروه همخوانی طه النبی (ص)
متن قطعه: 

محمد پرتو عین الیقین است / جهان را رحمت جان آفرین است

به چشم دل نگر او را که بینی / فروغ مهر و ماهش در جبین است

صلای دلکش عرش الهی / طنین افکنده در گوش زمین است

محمد آسمان لطف یزدان / محمد آفتاب راستین است

سخن از لعل او وحی الهی / پیامش جان فروز و دلنشین است

محمد افتخار عرش اعلی / طنین بانگ یا رب در زمین است

محمد پرتو عین الیقین است / جهان را رحمت جان آفرین استافزودن دیدگاه جدید