مژده ای دوست

آهنگ ساز: 
سید محسن موسوی
توضیحات قطعه: 

"مژده ای دوست" قطعه ایست فارسی و بسیار زیبا که از نظر موضوع در مقوله "انتظار" طبقه بندی می گردد. این کار جزو قطعات زیبای فارسی گروه می باشد که استاد سید محسن موسوی آن را آهنگ سازی نموده اند. تک خوانی این کار با صدای زیبای "مهدی درستکار" انجام گرفته.

تواشیح امام زمان (ع) - گروه همخوانی طه النبی (ص)
متن قطعه: 

مژده ای دوست که صاحب نظری می آید

کز دمش تازه بهار دگری می آید


زین افق نور فشان بارقه ای می آید

پس این شام مبارک سحری می آید


یا مهدی گل نرگس، یا مهدی گل نرگس

یا مهدی یا اباصالح


می رسد قافله در قافله از عرش سرور

نغمه ی شوق ز هر بام و دری می آید


مکن از بی خبری ناله که سیمرغ سرود

از پس قاف محبت خبری می آید


زین افق نور فشان بارقه ای می آید

پس این شام مبارک سحری می آید


یا مهدی گل نرگس، یا مهدی گل نرگس

یا مهدی یا اباصالحافزودن دیدگاه جدید